Rólunk

Mi is az a szakkollégium?

Ha pár szóval kellene jellemezni: a lehetőségek és a “legek” fellegvára! Lehetőség, mert gyakorlatiasabb oldalról ismerhető meg leendő hivatásunk, de egyben egy olyan összetartó közösség is, melyben életre szóló barátságok köttetnek. Egy olyan összetartó csapat, mely segít a közéletben való aktív részvételben, a minőségi tudományos célok elérésében, a jövőre nézve pedig a személyes kapcsolatok kialakításában. A lehetőségeket sorolva elmondható, hogy tagjaink járhattak Brüsszelben, Kassán, Krakkóban és Olaszországban. Továbbá a szakkollégium kezdeményezésével született meg a Mint-a-Parlament című, törvényhozást modellező szimulációs verseny.

A Magyary Zoltán Szakkollégium (röviden: MZSZK) a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán működő, a hallgatók önszerveződésén, és közösen végzett aktív szellemi munkáján alapuló szervezet. Az Egyetem legrégebb óta működő szakkollégiumaként még 2001-ben kezdte meg működését a jogelőd Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Közigazgatástudományi Karán.

A Szakkollégium alapításakor cél volt egy olyan közösség létrehozása, amely az egyetemi oktatáson túlmenő szaktudást, és egy összetartó, erős közösséget képes nyújtani a tagságot alkotó hallgatók számára. Az alapítása óta az Egyetem oktatóival együttműködve folyamatos és magas színvonalú szakmai-tudományos munka zajlott és zajlik a Szakkollégiumban. Ezen munkának köszönhetően a tagok rendszeresen érnek el helyezéseket a Tudományos Diákköri Konferenciákon és egyéb szakmai versenyeken, továbbá részt vesznek szakmai konferenciákon, eseményeken. Jelentős eredmény, hogy 2019. óta rendszeresen megtartja a Szakkollégium a Magyary Konferencia elnevezésű interdiszciplináris tudományos konferenciáját, amelyen lehetőséget kapnak a
legkülönfélébb szakterületeken kutató hallgatók, hogy bemutassák eredményeiket. 

A szakkollégiumunk nevének kiválasztása korántsem volt véletlen: névadónk, Magyary Zoltán munkássága talán a közigazgatás tudományát mélységeiben nem ismerők számára sem szorul bemutatásra. A közigazgatás modernizációja érdekében kifejtett tevékenysége saját korában – a XX. század első felétől kezdve – úttörőnek számított. Máig ható érvénnyel alapozta meg a magyar közigazgatás tudományos igényű újjászervezését. Szellemi öröksége – kezdettől fogva a mai napig – számos fejlesztési program és törekvés elméleti alapját képezi. Felesége, Techert Margit szintén nagy hatású közösségformáló volt, aki társadalmi szervezeteket szervezett és irányított, folyóiratokat szerkesztett, és a harmadik női egyetemi magántanárként iskolapéldája volt a tudósként érvényesülő nőnek. Napjainkban a szakkollégisták ezen örökséget viszik tovább a szakkollégiumban végzett munkájuk során, ahol a szűken vett közigazgatás-tudományon túlmenően további diszciplínákban is eredményes szakmai tevékenységet folytatnak.

Szervezeti felépítés

A szakkollégium igazgatója a Kar egy oktatója, aki felügyeli a kollégiumban zajló munkát, és képviseli a közösséget az Egyetem irányába. Mellette áll az öt hallgatóból álló Kabinet: az Elnök vezeti a Szakkollégium közösségét, az ő munkáját segíti a Titkár, a Szakmai Vezető, a Pénzügyi Vezető, és a Kommunikációs Vezető, akik a saját szűkebb területükért felelnek. A Kabinetet minden évben a szakkollégium tagsága választja, amelyet egy nyári többnapos tábor keretében tartanak.

A Szakkollégium mindennapi operatív feladatiban fontos szerep jut továbbá a Munkacsoportoknak. Ezen csoportok meghatározott feladatra létesülnek (például nyílt események szervezése, nyilvántartások vezetése stb.), és a szakkollégisták szabadon dönthetnek, hogy belépnek egybe vagy akár többe is.

Szakmaiság – közösség – társadalmi felelősségvállalás

Az MZSZK működését is meghatározza a Szakkollégium Mozgalom által a Szakkollégiumi Chartában lefektetett három érték, a szakmaiság, közösségiség, és társadalmi felelősségvállalás. Mi magyarysok csak úgy hivatkozunk ezekre, mint a Szakkollégiumunk három alapelvére.

Szakmaiság

Minden szakkollégium célja, hogy az egyetemi tanulmányokon felül további szakmai tudással és kompetenciákkal lássa el tagjait. Ennek értelmében Szakkollégiumunk minden félév során szervez kurzusokat és kutatóműhelyeket. A foglalkozások során pedig a résztvevő hallgatók közelebbről megismerkedhetnek egy-egy tudományterülettel, amelyre tanulmányaik során csak kevesebb idő és figyelem jutna.

Közösség

A Szakkollégium működésének kulcsfontosságú eleme, hogy nem pusztán csak egy szakmai társulat, hanem hallgatók összetartó közössége. Minden félévben több közösségi eseményen is lehetőségük van a tagoknak szorosabbra fűzni egymás közti kapcsolataikat piknik, csapatos főzések, kirándulások, kiállítás-látogatások, társasjáték estek vagy éppen közös mozizás alkalmával. Továbbá Szakkollégiumunk  kifejezetten csapatépítésre szolgáló tréningeket is szervez annak érdekében, hogy a Szakkollégium tagjainak ne csupán önfejlesztését, hanem a csoportos fejlődést is támogassa.

Társadalmi felelősségvállalás

Végül de nem utolsó sorban egy szakkollégiumnak célja, hogy a társadalmi problémákra érzékeny, felelős értelmiséget neveljen ki. Emiatt a Magyary Zoltán Szakkollégiumban is megrendeznek különféle programokat, amelyekkel cél megtanítani a szakkollégisták számára, hogy saját szakmai előmenetelükön túlmenően is foglalkozzanak az őket körülvevő világgal. Így például korábban sor került együttműködésre a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, illetve több szervezett véradáson, és egyéb karitatív tevékenységekben is részt vettek már tagjaink.